„Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok – usmernenie“