Zrušenie uzávierky cesty I/13 na moste ev.č. 013-007 cez Dunaj a otvorenie mosta v Medveďove