Spravodaj

Tanácsok a lakosság számára rendkívüli események keletkezésekor

 Tanácsok a lakosság számára rendkívüli események keletkezésekor

 

 

Maximális hőmérséklet

 

Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Obec Medveďov na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 3/2015 určí spôsob odvozu odpadu, a na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 2/2016 určí výšku poplatku za odvoz odpadu.

Podľa VZN ročný poplatok za odvoz odpadu je 15,00 € na jednu osobu.

Információ a hulladékgazdálkodásról

 Információ a hulladékgazdálkodásról

 

Vtáčia chrípka - Madárinfulenza

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA KRÍZOVÉHO RIADENIA

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017 - A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017

A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben         

 

Oznámenie - ÉrtesítésOznámenie!!!

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 14.12.2016

 P O Z V Á N K A

 

Syndikovať obsah