Spravodaj

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017 - A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017

A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben         

 

Oznámenie - ÉrtesítésOznámenie!!!

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 14.12.2016

 P O Z V Á N K A

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Medveďov

 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tüzvédelem bebiztosítása a főtési időszakban

 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

 

Syndikovať obsah