Spravodaj

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 14.12.2016

 P O Z V Á N K A

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Medveďov

 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tüzvédelem bebiztosítása a főtési időszakban

 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

 

Úplná uzávierka cesty I/13 na moste ev.č. 13-007 cez Dunaj z dôvodu opravy mosta v Medveďove

 Úplná uzávierka cesty I/13 na moste ev. č. 13-007 cez Dunaj z dôvodu opravy mosta v Medveďove

 

Uzávierka mosta - Híd lezárás

Obec Medveďov Vám oznamuje, že 6. septembra 2016, od 10:00 hod. bude most uzavretý. Predbežný termín ukončenia prác je 14.10.2016.

 

Medve Község értesíti Önöket, hogy 2016. szeptember 6-tól, 10:00 órától a híd javítás miatt le lesz zárva. A munkálatok előre láthatólag 2016. október 14-én fejeződnek be!

Syndikovať obsah