Spravodaj

Odporúčanie pre obyvatestvo v prípade vzniku mimoriadných udalostiach

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade mimoriadnej udalosti

Maximálna tepota : 

stupeň> 35°C):

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

Počet obyvateľov podľa vekových kategórií k 01.01.2013

Počet obyvateľov podľa vekových kategórií k 01.01.2013

0-18 rokov 93
18-60 rokov (muži) 164

Plánované programy v roku 2016

Plánované programy v roku 2016

  • 30. apríla – vstavenie mája
  • 1. mája – deň matiek
  • 31. mája – deň detí 
  • 9. júl – Obecný deň
  • 31. júl – hody
  • október – tekvicový festival v MŠ
  • október - deň dôchodcov
  • november - ovenčenie pomníku v cintoríne

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Výsledky hlasovania komunálnych volieb:

Za starostu obce bol zvolený

Ladislav Morva, počet získaných hlasov 167.

Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov:

Syndikovať obsah