Spravodaj

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - elektronická adresa

 Elektronická adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

ocumedvedov@stonline.sk

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2016 - Tájékoztató a választópolgár részére

                                                                                            Választások

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - Informácie pre voliča

                                                                                                 Voľby

Pravidelná autobusová linka Veľký Meder - Győr

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

 Výsledky hlasovania komunálnych volieb

Za starostu obce Medveďov bol zvolený :

  • Ladislav Morva, počet získaných hlasov : 145

 

Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov :

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi

 Vážení občania !

 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobi

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Syndikovať obsah