Spravodaj

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - Informácie pre voliča

                                                                                                 Voľby

Pravidelná autobusová linka Veľký Meder - Győr

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

 Výsledky hlasovania komunálnych volieb

Za starostu obce Medveďov bol zvolený :

  • Ladislav Morva, počet získaných hlasov : 145

 

Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov :

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi

 Vážení občania !

 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobi

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Výrub stromov - rozhodnutie

Obec Medveďov, v zast. Ladislavom Morvom starostom obce, oznamuje začiatok správneho konania vo veci Rozhodnutie v súlade s § 82 odsek 7 a 47 § zákona č. 543/2002.

Žiadateľ : Bývalí urbalisti obce Medveďov

Počet stromov : 12 ks Topoľ kanadský ( Populus x canadensis )

                             12 ks Topoľ ( Populus )

Odporúčanie pre obyvatestvo v prípade vzniku mimoriadných udalostiach

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade mimoriadnej udalosti

Maximálna tepota : 

stupeň> 35°C):

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

Počet obyvateľov podľa vekových kategórií k 01.01.2013

Počet obyvateľov podľa vekových kategórií k 01.01.2013

0-18 rokov 93
18-60 rokov (muži) 164

Plánované programy v roku 2016

Plánované programy v roku 2016

  • 30. apríla – vstavenie mája
  • 1. mája – deň matiek
  • 31. mája – deň detí 
  • 9. júl – Obecný deň
  • 31. júl – hody
  • október – tekvicový festival v MŠ
  • október - deň dôchodcov
  • november - ovenčenie pomníku v cintoríne

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Výsledky hlasovania komunálnych volieb:

Za starostu obce bol zvolený

Ladislav Morva, počet získaných hlasov 167.

Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov:

Syndikovať obsah