Aktualitások

Aktualitások

18.11.2015 - 12:15:46
                                                                                   ...
25.11.2014 - 03:53:44
 Výsledky hlasovania komunálnych volieb Za starostu obce Medveďov bol zvolený : Ladislav Morva, počet získaných hlasov : 145   Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov :  Imrich Kulacs, počet získaných hlasov : 113  Tibor Vígh,...
01.07.2014 - 10:06:54
 Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov,...
15.10.2013 - 11:30:17
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobi Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých...
28.03.2013 - 12:19:52
Obec Medveďov, v zast. Ladislavom Morvom starostom obce, oznamuje začiatok správneho konania vo veci Rozhodnutie v súlade s § 82 odsek 7 a 47 § zákona č. 543/2002. Žiadateľ : Bývalí urbalisti obce Medveďov Počet stromov : 12 ks Topoľ kanadský ( Populus x canadensis )...
14.03.2013 - 12:59:28
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade mimoriadnej udalosti Maximálna tepota :  stupeň> 35°C): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim. 3. stupeň...
05.03.2010 - 11:54:38
19.11.2009 - 03:36:17
Megvalósult és tervezett programok a 2009 – es évben: Március 15. - szabadságharc emléke Május 1. - májfaállítás Május 10. - anyáknapja Június 1. - gyereknap Július 11. - 12. - falunap Július 26. – búcsú Augusztus 22.- Sporttal az egészségért Októober 21. - Egészségnap Október 24.- N...
16.11.2009 - 11:01:58
A helyhatósági választások eredménye: A község polgármesterének posztját elnyerte Morva László – a Magyar Koalíció Pártja helyi szervezetének polgármester jelöltje. Szavazatainak száma 167. A helyi önkormányzati bizottság a következő választási időszakban betöltik:  Kulacs Imre,...