Bezplatná WIFI sieť v obci Medveďov

Publicita


Link na informáciu o projekte