Testovanie COVID-19

Testovanie COVID-19:

Oznamujeme obyvateľom obce , že plošné testovanie sa uskutoční v našej obci pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným bydliskom dňa 23. januára 2021 (sobota) v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v kultúrnom dome.

Obedňajšia prestávka: od 12:00 hod. – do 13:00 hod., (posledný odber pred prestávkou: 11:30),

Večera: od 17:00 hod. – do 17:30 hod., (posledný odber pred prestávkou: 16:30).

Účasť na testovaní je dobrovoľná, ale sa odporúča!

Výnimku z testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. Pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 nie viac ako pred 90 dňami, obvodný lekár pre nich vystavuje potvrdenie. Testovať sa nemusia ani ťažko zdravotne postihnutí ľudia.

Testovanie sa uskutoční podľa príchodu občanov!