Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Elektronická adresa

Elektonická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk