Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - E-mailové adresy na doručenie oznámenia

OZNÁMENIE

Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

- ocumedvedov@stonline.sk
- info@medvedov.sk

V Medveďove, dňa 27.08.2018
Zapisovateľka MVK