Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Vymenovanie zapisovateľa

OZNÁMENIE

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 menovaná:
- Viola Sánthaová, tel.: 0911 210 366, 031 5541 237, adresa 93007 Medveďov č.205 - odvolaná dňa 11.9.2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 11.9.2018 menovaná:
- Mgr. Viktória Kúrová, tel.: 0915 176 485, adresa 93007 Medveďov č.119

V Medveďove, dňa 11.09.2018
Ladislav Morva- starosta obce