Obec Medveďov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocumedvedov@stonline.sk