Aktuality

Aktuality

28.09.2016 - 10:48:51
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia   Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v...
31.08.2016 - 01:01:37
 Úplná uzávierka cesty I/13 na moste ev. č. 13-007 cez Dunaj z dôvodu opravy mosta v Medveďove   Podľa záverov z pracovného rokovania zástupcov zainteresovaných orgánov verejnej správy, samosprávy, inštitúcií a organizácií zo dňa 25. augusta 2016 v zasadačke Mestského...
30.08.2016 - 12:35:23
Obec Medveďov Vám oznamuje, že 6. septembra 2016, od 10:00 hod. bude most uzavretý. Predbežný termín ukončenia prác je 14.10.2016.   Medve Község értesíti Önöket, hogy 2016. szeptember 6-tól, 10:00 órától a híd javítás miatt le lesz zárva. A munkálatok előre láthatólag 2016. október 14-én...
28.06.2016 - 01:12:33
 
12.05.2016 - 10:33:58