Aktuality

Aktuality

15.10.2013 - 10:30:17
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobi Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých...
28.03.2013 - 11:19:52
Obec Medveďov, v zast. Ladislavom Morvom starostom obce, oznamuje začiatok správneho konania vo veci Rozhodnutie v súlade s § 82 odsek 7 a 47 § zákona č. 543/2002. Žiadateľ : Bývalí urbalisti obce Medveďov Počet stromov : 12 ks Topoľ kanadský ( Populus x canadensis )...
14.03.2013 - 11:59:28
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade mimoriadnej udalosti Maximálna tepota :  stupeň> 35°C): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim. 3. stupeň...
01.12.2009 - 11:47:14
Počet obyvateľov podľa vekových kategórií k 01.01.2013 0-18 rokov 93 18-60 rokov (muži) 164 18-55 rokov (ženy) 191 nad 18 rokov 478 Počet obyvateľov spolu 571     Sčítanie obyvateľov 2011   0-14 rokov 73 15-59 rokov (muži) 168 15-54 rokov (ženy) 189 60+ muži...
01.12.2009 - 11:09:11
Plánované programy v roku 2016 30. apríla – vstavenie mája 1. mája – deň matiek 31. mája – deň detí  9. júl – Obecný deň 31. júl – hody október – tekvicový festival v MŠ október - deň dôchodcov november - ovenčenie pomníku v cintoríne december...
16.11.2009 - 09:36:20
Výsledky hlasovania komunálnych volieb: Za starostu obce bol zvolený Ladislav Morva, počet získaných hlasov 167. Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov: Imrich Kulacs, počet získaných hlasov 141 František Molnár, počet získaných hlasov ...