Aktuálne platné opatrenie prevádzky a HP ÚVZ SR 50 týždeň

Download

ciastka-22-2020 vyhl-34-prevádzky a HP