Seniori, sme tu pre Vás! Povezdme STOP podvnodníkom

NP-obete-seniori-COVID