Súhrn opatrení krízového štábu prijatých 12. marca 2020

stab-suhrn-opatreni-12032020