Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Download

[pdf-embedder url=“https://medvedov.sk/wp-content/uploads/2020/06/medvedov.sk-014-dna12-06-usmernenie-hlav-hygienika-k-zariadeniam-pre-deti-do-3r-uvolnenie.pdf“ title=“014-dňa12-06-USMERNENIE-Hlav-hygienika k zariadeniam-pre-deti-do-3r-uvolnenie“]