Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19

Download

Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-v-suvislosti-s-operacnymi-vykonmi-COVID-19