Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19

Download

[pdf-embedder url=“https://medvedov.sk/wp-content/uploads/2020/04/medvedov.sk-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-v-suvislosti-s-operacnymi-vykonmi-covid-19.pdf“ title=“Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-v-suvislosti-s-operacnymi-vykonmi-COVID-19″]