DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH MEDVEĎOV

Vedúca: PaedDr. Rózsárová Estera – riaditeľka

Adresa:
930 07 Medveďov 111
Tel.: +421 (0)31 5541 105
Fax.: +421 (0)31 5530 593
E-mail: dssmedvedov@zupa-tt.sk

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove bol zriadený v roku 1969. Od začiatku existencie sa ňom poskytovala starostlivosť dievčatám s mentálnou retardáciou. Zriaďovateľom domova je Trnavský samosprávny kraj Trnava. Počet zamestnancov je 36. Celková kapacita zariadenia je 47 lôžok.
Areál zariadenia sociálnych služieb tvorí hlavný ubytovací objekt, v ktorom je umiestnená aj stravovacia prevádzka. Ďalšie tri menšie objekty boli vybudované postupne a slúžia na zabezpečenie servisu-administratíva, skladovacie priestory, kotolňa a objekt slúžia pre účely výchovy a záujmovej činnosti.
Výchovná činnosť má dôležitú úlohu v živote domova, klientky pracujú v skupinách. Náročnosť výchovnej práce je diferencovaná podľa zdravotného postihnutia. Mimo výchovnej činnosti sú organizované ďalšie programy, ktoré napĺňajú voľný čas. Voľno časové činnosti sú organizované v domove a mimo.
V roku 2005 bola realizovaná výstavba nového objektu v rádovej zástavbe obce v rámci projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“. Kapacita satelitného zariadenia DSS „Vila Viktória“ je 10 lôžok. Je to nová forma sociálnych služieb, účelom ktorej je vytvorenie podmienok pre novú kvalitu života mentálne postihnutých osôb. Klientky pod dohľadom inštruktorov vykonávajú domáce práce, vykonávajú rôzne remeselnícke činnosti, ako výroba obrazov a rôznych drobných predmetov. Hlavným cieľom je integrácia mentálne postihnutých osôb.