Edina Petőczová

– poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia