Pošta

Vedúca pošty: Morvová Mária
Adresa:
930 07 Medveďov 154
Tel.: +421 (0)31 5541 254