Tűzvédelem bebiztosítása a fütési időszakban

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek.
A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tűzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a preventív – tűzmegelőzési előírások megszegése okozza.

A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:
-szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítassuk el,
-biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
-kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük,és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
-a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrő csoportjának kérésére mutassuk fel,
-a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
-ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,
-a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
-ne hagyjuk a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,
-kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni,
-gyerekeknek ne engedjük hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,
-begyújtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
-gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
-a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelö, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,
-a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tűzesetek, egyébb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.