Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

ocumedvedov@stonline.sk