Idegen rendészeti hivatal

Úrad hraničnej a cudzineckej polície,
Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov

Tel.: +421 (0)31 5542 180, +421 (0)31 5542 134
Fax: +421 (0)31 5542 132
E-mail: upzm@minv.sk