Magyar Tannyelvű Óvoda Medve

Óvodavezetés

Molnár Kósa Márta – igazgatónő
 

Elérhetőségek:
Magyar Tannyelvű Óvoda 
930 07 Medve 203
Tel.: +421 (0)31 5541 398

Az óvoda és programja             1949 áprilisától Medvén már létezett az óvoda intézménye, ami akkor 1951-ig szlovák nyelven működött. 1951-53-ig óvónőhiány miatt szünetelt, majd 1953 januárjától már magyar nyelven folyt az oktatás. Az akkori óvoda épületét a gyakori árvíz-közeli állapotok, majd az 1965-ös árvíz megrongálta. 1967 óta az iskola épületében, a földszinten található. Külön játszó- és hálóteremmel, étkezővel, irodával és szociális helyiséggel rendelkezik.  Az óvoda 7.00 – 16.00-ig üzemel, egész-napos törődést biztosítva a gyerekek számára, 2,5 éves kortól 6 éves korig. Intézményünk egyosztályos, a nevelés és művelődés magyar nyelven valósul meg, de a szlovák nyelven történő társalgás is a mindennapok része.Medve Község gyönyörű környezete szebbnél szebb és érdekesebb lehetőségeket kínál a környezetünk és a körülöttünk lévő természet megismerésére. A Duna partja, élővilága, az erdő vadonja és tiszta levegője mind arra ösztönöz bennünket, hogy gyermekeinkkel jobban megismertessük, megszerettessük a természet nyugalmát, harmóniáját. Fontosnak tarjuk felhívni a figyelmet a törvényszerűségekre, és igyekszünk megalapozni a környezet- és természetvédelmi gondolkodásmódot, az élet tiszteletét. Éppen ezért művelődési programunk is erre épül. Szeretnénk, ha a gyerekek mindig kíváncsi szemmel néznék a világot, az új dolgokat, a különbségeket érdekességnek vélnék, hogy később képesek legyenek eldönteni, mi a helyes és mi helytelen számukra vagy más számára. Törekszünk arra, hogy megértsék az összefüggéseket a tárgyak, az emberek között, a törvényszerűségekben, a természetben.Ezért:1. közös megfigyeléseket, kísérleteket végzünk, hogy képesek legyenek különbséget tenni helyes és helytelen között azzal a céllal, hogy jóérzéssel töltse el lelküket a helyesre történő átváltoztatás.2. játékainkba beépítjük a dramatizálást, a bábjátékot és a szituációs játékokat, ahol a gyerekeknek lehetőségük van az önkifejezésre és a helyes konfliktuskezelésre.Programok2009 szeptemberétől indult útjára óvodánkban a “Tiszta lélegzet” program, amely az óvoda hálótermében valósul meg. A program keretén belül sótéglákat helyeztünk el és légtisztító gépet üzemeltetünk, amely sókristályok segítségével telíti a levegőt. Csökkenti az allergiás érzékenységet, gyorsabb lefolyást biztosít a légúti megbetegedésekkor és erősíti a nyálkahártya védelmi falát, s nyugodt alvást, jó közérzetet biztosít. Mindezt MUDr. Szerda Andrea körzeti gyermekorvos is támogatta. Az anyagi feltételek megteremtésében segítséget nyújtott az óvoda mellett működő szülői szövetség, a Csilizköz Rt. és Medve Község Önkormányzata. A tanév folyamán az óvónők érdekes programokkal díszítik az ünnepnapokat, amelyek a szülőkkel és a községi hivatallal együtt kerülnek megrendezésre. Folyamatosan figyeljük a pályázati felhívásokat, s a lehetőségekhez mérten beadjuk pályázatunkat.A 2009/2010-es tanévre tervezett programok és az óvodások fellépései:Ø       Farsangi mulatságok – Óvoda – 2010 februárØ       Megemlékezés, 1848 – Medve Község – 2011 március Ø       Anyák napja – Medve Község – 2011 májusØ       Gyermeknap – Medve Község -2011 júniusØ       Ballagás – Óvoda – 2011 júniusØ       Nyugdíjasnap – Medve Község – 2011 októberØ       Tökfesztivál – Óvoda – 2011 októberØ       Adventi koszorúkészítés – Óvoda – 2011 november 

Csilizközi KI-MIT-TUD?

                A Medvei Magyar Nyelvű Óvoda kollektívája 2011. április 9-én közös összefogással megrendezte az első Csilizközi Ki-mit-tud?-ot a csilizközi települések óvodáskorú gyermekei és óvodái számára, azzal a céllal, hogy gyermekeink megismerjék képességeiket és bátran használni is tudják azokat. 
                Örülünk, hogy minden bátor kisgyermek és aktív óvoda örömmel és lelkesedéssel csatlakozott e nem mindennapi „megmérettetéshez” és elégedetten,sok szép élménnyt és barátot szerezve tértek haza és vitték jó hírét az eseménynek. Vörös Zoltán, a budapesti bohócszínház oszlopos tagja a díjátadó előtt megörvendezette gyermekeket egy lufihajtogató show-val, mellyel mosolyt varázsolt nemcsak az ő arcukra, hanem a felnőtteket is kacagásra bírta.

A Ki-Mit-Tud díjazottjai:

3-4 évesek csoportja:
Mese-vers kategória:  1. Tóth Diana – Medve
                                        2. Both Máté József – Balony

Ének-zene kategória:  1. a zsűri döntése alapján nem lett kiadva
                                          2. Csicsay Bence – Csilizpatas

Rajz-kézimunka kategória:  1. Šimovič Dominik – Medve
                                                     2. Németh Sófia – Medve 

5-6 évesek csoportja: 
Mese-vers kategória: 1. Sági Tamás Dominik – Csilizpatas
                                       2. Orosz Vivien – Medve

Ének-zene kategória: 1. Bugár Liliána – Csilizradvány
                                       2. Kukucs Bence – Csiizpatas

Rajz-kézimunka kategória: 1. Révész Evelin – Medve
                                                  2. Adorján Flóra – Nyárad

Egyéb kategória: 
1. Vavřna Tamás – Balony

Csoportos produkciók:
Tánc-mozgás kategória: 1. Csilizradványi Óvoda csoportja

Magyar népi játékok kategória: 1. Balony óvodai csoportja
                                                         2. Nyárad óvodai csoportja