Aktuality

Aktuality

09.12.2015 - 04:31:35
 Elektronická adresa obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : ocumedvedov@stonline.sk
18.11.2015 - 12:18:20
                                                                                   ...
18.11.2015 - 12:15:46
                                                                                   ...
25.11.2014 - 03:53:44
 Výsledky hlasovania komunálnych volieb Za starostu obce Medveďov bol zvolený : Ladislav Morva, počet získaných hlasov : 145   Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva obce Medveďov :  Imrich Kulacs, počet získaných hlasov : 113  Tibor Vígh,...
01.07.2014 - 10:06:54
 Vážení občania !   Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou  so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období  každoročne  dochádza  k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov,...
15.10.2013 - 11:30:17
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobi Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých...
28.03.2013 - 12:19:52
Obec Medveďov, v zast. Ladislavom Morvom starostom obce, oznamuje začiatok správneho konania vo veci Rozhodnutie v súlade s § 82 odsek 7 a 47 § zákona č. 543/2002. Žiadateľ : Bývalí urbalisti obce Medveďov Počet stromov : 12 ks Topoľ kanadský ( Populus x canadensis )...
14.03.2013 - 12:59:28
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade mimoriadnej udalosti Maximálna tepota :  stupeň> 35°C): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim. 3. stupeň...
01.12.2009 - 12:47:14
Počet obyvateľov podľa vekových kategórií k 01.01.2013 0-18 rokov 93 18-60 rokov (muži) 164 18-55 rokov (ženy) 191 nad 18 rokov 478 Počet obyvateľov spolu 571     Sčítanie obyvateľov 2011   0-14 rokov 73 15-59 rokov (muži) 168 15-54 rokov (ženy) 189 60+ muži...