Plánované programy v roku 2016 | Obec Medveďov

Plánované programy v roku 2016

Plánované programy v roku 2016

  • 30. apríla – vstavenie mája
  • 1. mája – deň matiek
  • 31. mája – deň detí 
  • 9. júl – Obecný deň
  • 31. júl – hody
  • október – tekvicový festival v MŠ
  • október - deň dôchodcov
  • november - ovenčenie pomníku v cintoríne
  • december – Mikuláš
  • december – Vianočná oslava  

 
Plánované plesy, oslavy v roku 2016 

- 13. február - rodičovský ples

-  9. júl - Ples - obecný deň