Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Medveďov