Spravodaj

Polícia - ,,Seniori pozor"

 

Rendőrségi felhívás

 

Obecný deň 2017 - Pozvánka

 

Falunap 2017 - Meghívó

 

Plánované kultúrne podujatia v roku 2017 - Tervezett kultúrális rendezvények a 2017-es évben

29.-30.4.2017 - Vstavenie mája - Hagyományos májusfa állítás

7.5.2017 - Deň matiek - Anyák napja

2.6. 2017 - Deň detí - Gyereknap

15.7.2017 - Obecný deň - Falunap

30.7.2017 - Hody - Búcsú

október / 2017 - Tekvicový festivál v MŠ - Tök jó nap az ovodában

október / 2017 - Deň dôchodcov - Nyugdíjas ünnepség

2.11.2017 - Ovenčenie pomníku v cintoríne - Emlékmű koszorúzás a temetőben

3.11.2017 - Ples v kultúrnom dome - Banyabál

december / 2017 - Mikuláš - Mikulás Ünnepség

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Tanácsok a lakosság számára rendkívüli események keletkezésekor

 Tanácsok a lakosság számára rendkívüli események keletkezésekor

 

 

Maximális hőmérséklet

 

Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Obec Medveďov na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 3/2015 určí spôsob odvozu odpadu, a na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 2/2016 určí výšku poplatku za odvoz odpadu.

Podľa VZN ročný poplatok za odvoz odpadu je 15,00 € na jednu osobu.

Syndikovať obsah