Aktualitások

Aktualitások

05.01.2017 - 04:01:36
Oznámenie! Oznamujeme občanom, že zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti (napr. predaj, kúpa domu, pozemku, kolaudácia) treba nahlásiť do 31. januára 2017 na obecnom úrade. Nahlásiť treba aj zmeny týkajúcich sa ostatných miestnych daní (napr. daň za psa).     Értesítés! Értesítjük a...
04.01.2017 - 04:41:17
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Medveďov pre rok 2017 A háztartási hulladék elszállítása a 2017-es évben                                    ...
21.12.2016 - 04:18:55
Oznámenie!!! Obec Medveďov oznamuje, že od 22. decembra do 2. januára obecný úrad nebude prijímať stránky. Za pochopenie ďakujeme!   Értesítés!!! Medve Község Önkormányzata és polgármestere értesíti a lakosságot, hogy december 22-től január 2-ig a községi hivatalban szünetel az ügyfélfogadás...
13.12.2016 - 10:55:56
 P O Z V Á N K A       Starosta obce Medveďov Vás týmto pozýva na verejné slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa  14. decembra 2016 /streda o 18.00 hod./  v zasadačke /budova materskej školy/     Program:   1....
28.09.2016 - 11:48:51
 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia   Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v...