Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Informácie o odpadovom hospodárstve

 

Obec Medveďov na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 3/2015 určí spôsob odvozu odpadu, a na základe Všeobecne Záväzného Nariadenia č. 2/2016 určí výšku poplatku za odvoz odpadu.

Podľa VZN ročný poplatok za odvoz odpadu je 15,00 € na jednu osobu.

Po zaplatení poplatku obec zabezpečí odvoz komunálneho odpadu každý druhý týždeň, v stredu.

Lehota na zaplatenie poplatku : do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Po uplynutí termínu pristúpi obec k vymáhaniu  nedoplatkov prostredníctvom exekútora, daňové povinnosti budú navýšené o trovy konania a o odmenu exekútora.

Podľa potreby obyvatelia si môžu žiadať splátkové platenie na obecnom úrade.

Na obecnom úrade je možné kúpiť nádoby na komunálny odpad za 15,00 €

( 110 l – umelé aj plechové ).

 

 

PLASTY  

 

Vyseparované plasty dávajte do priehľadných zberných vriec a zmenšujte ich objem stlačením alebo zošliapnutím!

Plastové fľaše môžete odovzdať pri pivnici obecnom úrade.

Uzávery zbierajte a odovzdajte zvlášť!

                        

Čo zbierame?

Čo nezbierame?

ü nápojové PET-fľaše

- guma

ü všetky umelohmotné fľaše z domácnosti

→ umelohmotné fľaše od čistiacich prostriedkov, pracích prostriedkov, drogérie, kozmetických výrobkov

- plastové obaly od motorových olejov a tvrdých chemikálií (od postrekov,

jedov, žieravín)

ü plechovky od piva a nealkoholických nápojov

- plasty znečistené motorovým olejom a chemikáliami  

ü kombinované krabice od mlieka a nápojov (tetrapack)

- agrofólie (fólia používaná v záhradkárstve, fólia dlhodobo vystavená UV-žiareniu)

ü obalovú fóliu – reklamné tašky, strečovú fóliu (folpack), mikroténové sáčky

- plasty obsahujúce zvyšky jedál  

ü polyetylénové kanistre od destilovanej vody

- jednorazové príbory, taniere, poháre

ü záhradkárske prepravky

- použité injekčné striekačky

ü záhradný nábytok (stoličky, stoly, lôžka na opaľovanie)

- polystyrén

 

               

 

BATÉRIE, AKUMULÁTORY   

 

Batérie a akumulátory nikdy nedávajte do komunálneho odpadu!

Odovzdávajte ich v rámci separovaného zberu!  

Batérie môžete odovzdať na obecnom úrade.

O zbere akumulátorov oznamujeme obyvateľstvo prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

Čo zbierame?

ü automobilové akumulátory a batérie

ü prenosné batérie a akumulátory

v sú používané v hračkách a prístrojoch v domácnostiach, holiacich strojčekoch, ručných vysávačoch, prenosných počítačoch, mobilných telefónoch, bezdrôtových telefónoch, bezdrôtových elektrických nástrojoch

 

Čo nikdy nerobte s takými výrobkami?

- Nesnažte sa ich rozoberať!

- Umiestňujte ich mimo dosahu detí!

- Nedávajte ich do komunálneho odpadu! Dostanú sa na skládku komunálneho odpadu a kontaminujú pôdu, vodu a ovzdušie!

- Nikdy ich nevyhadzujte do prírody!  

 

 

 DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 

Stavebný odpad nikdy nedávajte do komunálneho odpadu!

Vznik drobného stavebného odpadu oznámte obecnému úradu!

Objednajte si kontajner!

 

 

Čo zbierame?

Čo nezbierame?

ü tehly, strešná krytina, malta, obkladačky, dlažby, piesok, cement

- eternitové krytiny a stavebný odpad obsahujúci azbest

ü betón

- stavebný odpad zmiešaný s komunálnym odpadom

 

 

ELEKTROODPAD

 

Elektroodpad nikdy nedávajte do komunálneho odpadu!

Odovzdávajte ich v rámci separovaného zberu!

zbere elektroodpadu oznamujeme obyvateľstvo prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

Čo zbierame?

ü Veľké domáce spotrebiče 

v chladničky; mrazničky; práčky; sušičky; umývačky riadu; elektrické sporáky, varné dosky a rúry na pečenie; mikrovlnné rúry; el. spotrebiče na vykurovanie; el. radiátory; el. ventilátory; klimatizačné a ventilačné zariadenia 

ü Malé domáce spotrebiče 

v vysávače; čističe kobercov; žehličky; hriankovače; fritézy; mlynčeky; kávovary; el.

nože; strihače a sušiče vlasov; el. zubné kefky; el. holiace strojčeky; el. a digitálne hodinky; el. váhy 

ü Informačno-technologické  a telekomunikačné zariadenia

v osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice); laptopy (vrátane myši); kopírovacie zariadenia; el. písacie stroje; kalkulačky; faxové a telefónne prístroje; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny 

ü Spotrebná elektronika 

v rozhlasové prijímače; TV prijímače; videokamery; videorekordéry; Hi-fi veže; zosilňovače zvuku

ü Elektrické domáce náradie 

v vŕtačky; pílky; šijacie stroje; zváračky; zariadenia na spracovanie (frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, rezanie, skladanie, ohýbanie) dreva a kovov; kosačky 

ü Hračky

v súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh; videohry

ü Prístroje na monitorovanie a kontrolu 

v tepelné regulátory; termostaty

 

                             

Čo nikdy nerobte s takými výrobkami?

- Nerozoberajte ich!

- Nedávajte do komunálneho odpadu!

- Umiestňujte ich mimo dosahu detí!

- Nikdy ich nevyhadzujte do prírody!  

 

 

 

 

PAPIER

  

O zbere papiera oznamujeme obyvateľstvo prostredníctvom miestneho rozhlasu!

Čo zbierame?

Čo nezbierame?

ü noviny, časopisy

- papier znečistený motorovým olejom, chemikáliami, farbivami a tukom

ü kancelársky papier

- papier znečistený zvyškami jedál

ü listový papier, obálky, pohľadnice

- papier povlečený fóliou (rozdeľme ich: fóliu hoďme do plastového odpadu, papier do separovaného papiera)

ü katalógy, telefónne zoznamy

ü plagáty, letáky, cestovné lístky

ü knihy, zošity

ü papierové zakladače

ü výkresy

ü baliaci papier

ü papierové sáčky

ü krabice, kartón, lepenku

ü recyklovaný papier

 

 

SKLO  

 

Vyseparované sklo dávajte do veľkoobjemových zelených zberných nádob umiestnených na území obce!

 

Čo zbierame?

Čo nezbierame?

ü biele a farebné sklo

- plastové alebo kovové uzávery z fliaš

ü fľaše od nealkoholických a alkoholických nápojov, sirupov, ochucovadiel jedál, od jedlých olejov

- sklo     znečistené         farbivami            a masťou

- plexisklo

- zrkadlo

- porcelán, keramické výrobky

- žiarovky, neónové výbojky

ü fľaše na zaváranie

- okuliare, lupu

ü sklené črepy

- tabuľové a drôtené sklo

- autosklá

- teplomer

- TV obrazovky

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

 

Žiadame obyvateľov, aby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a trávnikov podľa možnosti zhodnocovali domácim  kompostovaním a používali na obohacovanie pôdy o živiny!

V prípade, ak domácnosť nevie zabezpečiť domáce kompostovanie, môže odpad odovzdať pri starom pekárni.

 

           

Materiály vhodné na kompostovanie

Odpad z kuchyne

Odpad zo záhrad

Iný organický odpad

ü zvyšky jedál

ü pokosená tráva

ü popol z dreva

ü potraviny

ü konáre, lístie

ü hobliny

ü čaj, kávový výluh

ü zhnité ovocie

ü drevené piliny

ü zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny

ü kvety

ü papierové obrúsky a servítky

ü potravinami znečistený papier

ü vypletá burina

ü perie

ü zemina

ü hnoj

 

Materiály nevhodné na kompostovanie

- prach zo smetí a vysávania

- časti rastlín napadnuté chorobami

- kosti a mäso

- mliečne výrobky

 

 

POUŽITÉ ŠATSTVO

 

Nepotrebné a použité šatstvo a obuv nezbierajte spolu s komunálnym odpadom.

O zbere šatstva a obuvi oznamujeme obyvateľstvo prostredníctvom miestneho rozhlasu!