Vážení návštevníci!

Táto webová stránka síce nie je prvá, myslíme si, že podáva obsiahly obraz predstavujúc svojráznu históriu, umiestnenie sa, prírodné bohatstvá obce, jej kultúrny, vzdelávací a hospodársky život.
Pevne veríme, že s pokrokom európskej integrácie tu predstavené hodnoty budú tvoriť organický celok nielen na tejto webovej stránke, ale aj v skutočnosti.
Preto Vám všetkým odporúčam s dobrým srdcom, aby ste sa viazali ešte silnejšie k tejto krajine, k tej obci, ale predovšetkým do pozornosti tým politickým, kultúrnym a hospodárskym faktorom, inštitúciám a firmám, ktoré sú v intenzívnom styku s našou obcou a snažia sa o rozširovanie sa vzájomných vzťahov.
Srdečná vďaka za pomoc všetkým, ktorí sa aktívne podielali svojimi informáciami, návrhmi, odbornými radami a finančnými príspevkami na zrodení tejto webovej stránky.

 

Vážení návštevníci!

Táto webová stránka síce nie je prvá, myslíme si, že podáva obsiahly obraz predstavujúc svojráznu históriu, umiestnenie sa, prírodné bohatstvá obce, jej kultúrny, vzdelávací a hospodársky život.

Pevne veríme, že s pokrokom európskej integrácie tu

predstavené hodnoty budú tvoriť organický celok nielen na tejto webovej stránke, ale aj v skutočnosti.
Preto Vám všetkým odporúčam s dobrým srdcom, aby ste sa viazali ešte silnejšie k tejto krajine, k tej obci, ale predovšetkým do pozornosti tým politickým, kultúrnym a hospodárskym faktorom, inštitúciám a firmám, ktoré sú v intenzívnom styku s našou obcou a snažia sa o rozširovanie sa vzájomných vzťahov.
Srdečná vďaka za pomoc všetkým, ktorí sa aktívne podielali svojimi informáciami, návrhmi, odbornými radami a finančnými príspevkami na zrodení tejto webovej stránky.