Vážení návštevníci!

Táto webová stránka síce nie je prvá, myslíme si, že podáva obsiahly obraz predstavujúc svojráznu históriu, umiestnenie sa, prírodné bohatstvá obce, jej kultúrny, vzdelávací a hospodársky život.
Pevne veríme, že s pokrokom európskej integrácie tu predstavené hodnoty budú tvoriť organický celok nielen na tejto webovej stránke, ale aj v skutočnosti.
Preto Vám všetkým odporúčam s dobrým srdcom, aby ste sa viazali ešte silnejšie k tejto krajine, k tej obci, ale predovšetkým do pozornosti tým politickým, kultúrnym a hospodárskym faktorom, inštitúciám a firmám, ktoré sú v intenzívnom styku s našou obcou a snažia sa o rozširovanie sa vzájomných vzťahov.
Srdečná vďaka za pomoc všetkým, ktorí sa aktívne podielali svojimi informáciami, návrhmi, odbornými radami a finančnými príspevkami na zrodení tejto webovej stránky.