Samospráva

Vážený návštevník!

 

Vítame Vás na domovskej stránke našej dediny. Teší nás, keď sme vzbudili Vašu zvedavosť, a slúži k nášmu uspokojeniu, keď sme ju vedeli do určitej miery uspokojiť. Považujete našu dedinu za zaujímavú, vhodnú pozornosti? Príďte, navštívte nás, napíšte nám!

samospráva obce
Ing. Ladislav Kulacs  – starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obec Medveďov:

Ing. Ladislav Kulacs – starosta obce
Ing. Helena Brožová – zástupca starostu obce
Ladislav Hölgye
Tibor Vígh
Mgr. Virgínia Morvaová
Imrich Kulacs

Obecný úrad

Adresa: 
Obec Medveďov
Obecný úrad v Medveďove
930 07 Medveďov č. 90
Tel.: +421 031 554 12 37
Fax: +421 031 554 12 37
e-mail: info@medvedov.sk

Úradné hodiny:

Pondelok 8,00 – 12,00 – 13,00 – 16,00
Utorok 8,00 – 12,00 –
Streda 8,00 – 12,00 – 13,00 – 17,00
Štvrtok 8,00 – 12,00 –
Piatok 8,00 – 12,00 –

 

Účtovníčka: Bc. Eleonóra Sárközy
Tel.: +421 031 554 12 37
e-mail: info@medvedov.sk

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove

Mgr. Sági Monika – riaditeľka

Mgr. Gabriela Kulacsová– učiteľka

 

Adresa:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
930 07 Medveďov 203
Tel.: +421315541398

Obecná knižnica

Alexandra Bankóová
Tel.: +421 (0)31 5541 237
930 07 Medveďov 203
e-mail: info@medvedov.sk

 

Zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry.

VZN č. 1.2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení
VZN č. 2-2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2-2015 o miestnych daniach
VZN č. 3-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1 k VZN 3-2015
Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 2018-2022
Oznámenie o začatí správneho konania – výrub dreviny
PHSR obce Medveďov 2007
PRO obce Medveďov na roky 2014-2020
Rozhodnutie-výrub drevín
Rozhodnutie-výrub drevín-Ministerstvo vnútra SR
Rozhodnutie – výrub stromov
VZN 1-2015
VZN 1-2016 – Držanie psov
VZN 1-2018 – Opatrovateľská služba
VZN 2-2015
VZN 3-2015
VZN č. 1-2008 – o podmienkach nájmu 6 BJ
VZN č. 1-2009 – plagátovacie plochy EU 2009
VZN č. 2-2008 – o prispevkoch MŠ
VZN č. 2-2009 – plagátovacie plochy VÚC 2009
VZN č. 3-2008 – o pravidlách času predaja a prevádzky-0
VZN č. 4-2008 – daň z nehnuteľností na rok 2009-0
VZN č. 5-2008 – poplatky
VZN č.3-2009 – núzdové zásobovanie pitnou vodou-0
Zásady pre vybavenie sťažností