Hlavný kontrolór

Ing. Sybila Szabóová– hlavný kontrolór