Poslanci

Obecné zastupiteľstvo obec Medveďov:

Ing. Ladislav Kulacs – starosta obce

Mgr. Virgínia Morvaová – zástupca starostu obce

RNDr. Peter Kulacs
Ladislav Hölgye
Ladislav Morva
Tibor Vígh
Imrich Kulacs
Rozália Grežová