Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia