Voľby do orgánov samosprávy obcí – Výsledky

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI MEDVEĎOV :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 481, z toho k volebným urnám prišlo 389 voličov, čo predstavuje 71,93 %.

Kandidáti pre starostu obce:
Ing. Ladislav Kulacs, 202 hlasov
Viola Sánthaová, 139 hlasov

Kandidáti do obecného zastupiteľstva:

Rozália Grežová, 133 hlasov
Koloman Hajzuk, 116 hlasov
Ladislav Hölgye, 177 hlasov
Imrich Kulacs, 147 hlasov
Peter Kulacs, RNDr., 183 hlasov
Tomáš Kulacs, 132 hlasov
Ladislav Morva, 171 hlasov
Virgínia Morvaová, Mgr., 215 hlasov
Melinda Rojkovics, Bc., 75 hlasov
Ladislav Sebő, 131 hlasov
Vojtech Szabó, 82 hlasov
Peter Vass, 132 hlasov
Tibor Vígh, 151 hlasov
Zoltán Zsidó, 76 hlasov