!!!VÝZVA!!!

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky v našej obci, dňa 01.11.2020 (nedeľa) v čase od 07.00 hod do 22.00 hod dôjde k celoplošnému testovaniu občanov na COVID 19 antigénovými testami. Testovanie u nás v obci sa uskutoční v kultúrnom dome na jednom odbernom mieste:

Adresa : Kultúrny dom, Medveďov 90, 930 07 Medveďov

Dôležité upozornenia :

– Na celoplošné testovanie musíte prísť v rúšku.

– Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov. Deti od 10 do 15 rokov môžu prísť na testovanie len v sprievode zákonného zástupcu a musia mať pri sebe zdravotnú kartu.

– Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch.

– Musíte mať pri sebe občiansky preukaz a zdravotnú kartu.

– Musíte dodržať 2 m vzdialenosť od iných.

– Musíte sa riadiť pokynmi vojakov a policajtov prítomných pri celoplošnom testovaní.

Príchod na testovanie obec odporúča nasledovne:

Nedeľa

Súpisné číslo 1-60 od 07.00 do 10.00 hod.

Súpisné číslo 61-110 od 10.00 do 12.00 hod.

Dezinfekcia od 12.00 do 13.00 hod.

Súpisné číslo 114-183 od 13.00 do 15.00 hod.

Súpisné číslo 184-226 od 15.00 do 18.00 hod.

Súpisné číslo 227-272 od 20.00 do 22.00 hod.

Všetky dôležité informácie súvisiace s celoplošným testovaním nájdete na úradnej tabuli obce, na web stránke obce a na internetovej stránke www.somzodpovedny.sk.