Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Režimové-opatrenie-HHSR-pri-ohrození-verejného-zdravia