Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí

Download

[pdf-embedder url=“https://medvedov.sk/wp-content/uploads/2020/06/medvedov.sk-1-dna01-06-usmernenie-hlav-hygienika-c-sopzsc-4466-96046-pre-prevadzku-zotavovacie-podujatia.pdf“ title=“1-dňa01-06-USMERNENIE-Hlav-hygienika č-SOPZŠČ-4466-96046-Pre prevádzku-zotavovacie-podujatia“]