Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Download

[pdf-embedder url=“https://medvedov.sk/wp-content/uploads/2020/04/medvedov.sk-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-sportoviska.pdf“ title=“Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-sportoviska“]