Výzva! – Sčítanie obyvateľov 2021

Na základe obežníka Štatistického úradu Slovenskej republiky opätovne upozorňujeme občanov, že elektronické sčítanie obyvateľov končí dňom 31.marca 2021. Počas týchto dní by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. Preto prosíme občanov, ktorí sa ešte nesčítali, aby to tak urobili najneskôr do 31.marca 2021.

Elektronický sčítací formulár je dostupný na stránke www.scitanie.sk

Opakovane a neustále upozorňujeme obyvateľov, že asistované sčítanie, ktorý sa bude realizovať od 1. apríla 2021 vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených bez internetu, seniorov a osamelých seniorov.

Na záver upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona o sčítaní obec môže udeliť sankciu obyvateľovi pri nesplnení si svojej povinnosti sčítať sa vo výške od 25 do 250 Eur.

Ďakujeme!