Bezpečnostné opatrenia pre riadenie spracúvania osobných údajov

Bezpečnostné opatrenia pre riadenie spracúvania osobných údajov

 Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov,...