Voľby do NR SR v roku 2020

Voľby do NR SR v roku 2020

  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR Oznámenie – Voľba poštou Informácia pre voliča