Aktuality

Aktuality

07.09.2018 - 03:28:56
Oznámenie Obec Medveďov v zmysle zákona §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že počet obyvateľov obce Medveďov k 06.07.2018, t.j. ku dňu vyhlásenia volieb do orgá...
29.08.2018 - 06:47:28
OZNÁMENIE Emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: - ocumedvedov@stonline.sk - info@medvedov.sk V Medveďove, dňa 27.08.2018 Zapisovateľka MVK
29.08.2018 - 06:38:49
OZNÁMENIE Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola dňa 27.08.2018 menovaná: - Viola Sánthaová, tel.: 0911 210 366, 031 5541...
11.07.2018 - 04:06:03
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo...
18.06.2018 - 02:12:52
 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE oddelenie požiarnej prevencie Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda     Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v ...
29.05.2018 - 01:27:32
 Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú....